ERHVERV:
Aircondition /
Klimaanlæg

Vi er lokaliseret i Sorø, men kører også i Ringsted og Slagelse

Carlsen El- & Køleteknik ApS er leverandør af aircondition-løsninger. Airconditionanlæg bruges til at køle i f.eks. serverrum, til komfortkøl i kontorlokaler og butikker eller i lokaler hvor der kun er et kølebehov.

Carlsen El- & Køleteknik ApS hjælper blandt andet med:

  • Vejledning i køleløsninger
  • Dimensionering af klimaanlæg
  • Montering, demontering og idriftsætning af nye klimaanlæanlæg
  • Lovpligtig service samt fejlfinding på nye og gamle anlæg uanset mærke

Aircondition til butik

Indeklimaet kan påvirke kundeoplevelsen og kundernes adfærd. Derfor vælger Carlsen El- & Køleteknik ApS altid en løsning der sikrer en optimal styring af indendørstemperaturen så kunderne kan færdes i butikken uden at blive påvirket af en for høj eller lav temperatur i butikken eller i prøverummet.

Indeklimaet har også en betydning for personalet velbefindende.

Besigtigelse og dimensionering

Carlsen El- & Køleteknik ApS har kompetencer og erfaring med store og små opgaver. Carlsen El- & Køleteknik ApS hjælper kunder i alle processer med etablering, optimering, udskiftning eller udvidelser.

Serverkøl

IT-, server- og dataudstyr producerer meget varme og stiller samtidig specifikke krav om temperatur, luftfugtighed, luftmængde og renhedsgrader for at fungere bedst muligt – og længe.

Vi tager alle forhold i betragtning, når vi beregner og dimensionerer løsninger til køling af IT og serverrum.

Aircondition til kontor

Arbejdsmiljø og et behageligt indeklima er mere og mere i fokus. Derfor er det som virksomhed vigtigt, at man både overholder arbejdsmiljøregler omkring indeklimaet samtidig med at man kan skabe en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne trives.

Anlæg til nedkøling af lokaler kan også kombineres med blandt andet friskluftindtag hvilket sikrer et godt indeklima, der skaber de bedste betingelser for virksomhedens medarbejdere.

Carlsen El- & Køleteknik ApS laver løsninger således, at hvert klimapunkt (fancoil) som udgangspunkt styres individuelt.

Herfra er det så muligt at bygge styringen op så anlægget styres i zoner (grupper af fancoils) eller helt centralt (hele anlæg), hvis man ønsker dette.

 

”Kvalitet er at overholde gældende love, regler og standarder, men kvalitet er også adfærd”