Ventilation/
Aircondition

Vi er lokaliseret i Sorø, men kører også i Ringsted og Slagelse

Et ventilationsanlægs vigtigste formål er at udskifte luften i boligen, så luftens fugt- og CO²-indhold holdes på et acceptabelt niveau – samtidig med at så meget varme som muligt bevares (med mindst mulig miljøbelastning til følge).

Der er naturligvis stor forskel på, hvor mange m³ luft hvert anlæg kan håndtere, hvor meget varme anlægget kan genanvende, samt om det har ekstra funktioner som for eksempel varmeproduktion ved hjælp af en indbygget varmepumpe.

Service af ventilationsanlæg og eftersyn anbefales én gang om året

Flere producenter anbefaler, at der bliver udført service på ventilationsanlæg én gang om året for at opretholde et driftssikkert og lavere energiforbrug samt et bedre indeklima. Ved årligt service af ventilationsanlægget mindskes risikoen for unødvendigt energitab og man undgår akutte reparationer. Hvis ventilationsanlægget har en varmepumpe, skal den efterses/serviceres af en køletekniker. Carlsen El og Køletekniker kan udføre det fulde eftersyn på ventilationsanlægget.

Hvad indeholder et ventilationsservice?

Et perfekt indstillet ventilationsanlæg sikrer både effektiv udnyttelse af energien og et optimalt indeklima og komfort i boligen. Følgende ting bliver kontrolleret og indstillet ved et service af dit ventilationsanlæg:

  • Kontrol af anlæg og rengøring
  • Kontrol og udskiftning af filter
  • Kontrol af varmegenvinding
  • Kontrol af temperaturer
  • Kontrol af ventilatorer og motorer
  • Kontrol af sommer/vintertider/ur
  • Kontrol af kondensafløb
  • Kontrol af ventilationskanaler
  • Eftersyn af evt. indbygget varmepumpe

Hvad er prisen på et ventilationsservice?

Prisen på ventilationsservice starter fra 1.099 kr. for et årligt eftersyn, men prisen afhænger af flere faktorer. Den præcise pris afhænger af, hvem der er producent af dit ventilationsanlæg, boligen eller bygningen.

 

”Kvalitet er at overholde gældende love, regler og standarder, men kvalitet er også adfærd”